Купцов
Валентин Александрович
КПРФ
Дата избрания: 02.12.2007